ส.ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หารือแก้ไขปัญหา สุกรลักลอบ การท่าเรือ

PIG&PORK

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติพร้อมตัวแทนผู้เลี้ยง เข้าประชุมร่วมกับผู้แทน ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งโครงการท่าเรือสีขาว เพื่อเข้าร่วมหารือในการแก้ปัญหาสินค้าสุกรลักลอบในอนาคต.