งานฮอร์ติ เอเชีย 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ควรพลาด

Agri+

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพืชสวน ร่วมยืนยัน

งานฮอร์ติ เอเชีย 2022 อีกหนึ่งงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ควรพลาด!

(กรุงเทพ ประเทศไทย) – สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน สำนักงานประเทศไทย ผสานความร่วมมือกันจัดงานแถลงข่าว ฮอร์ติ เอเชีย ภายใต้แนวคิด ความท้าทายและการแก้ปัญหาเพื่อการเกษตรไทย ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ การเปิดงานอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก ดร. Gijs Theunissen DVM – อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละหน่วยงาน

ในครั้งนี้มีถึง 7 บริษัทร่วมแบ่งปันความรู้ในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะมานำเสนอในตลาดเอเชียภายในงานแสดงสินค้าปีนี้

ดร. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ความท้าทายระดับโลกคือ การหาแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงระหว่างอาหาร การเกษตร จีโนม และเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน คือ การผลิตโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อาทิ ภาวะโลกร้อน

ดังนั้น เรามีการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย โดยภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันกับสถาบันวิจัยและองค์กรภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการปลูกพืชสวนต่อไป ซึ่งในงาน HORTI ASIA เกษตรกรสามารถเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชสวนอย่างยั่งยืนให้มากขึ้นอีกด้วย”

ดร. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

“งานฮอร์ติ เอเชีย – งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดควบคู่กับ งานอกริเทคนิก้า เอเชีย – งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะกลับมานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากผู้ประกอบการจากนานาประเทศ

ในปีนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ 150 บริษัทผู้ผลิตทางการเกษตรชั้นนำจาก 26 ประเทศทั่วโลกที่พร้อมนำ 300 แบรนด์มานำเสนอภายในงาน โดยรับการสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ร่วมจัดงาน) พร้อมด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของพันธมิตรระดับประเทศอย่าง ประเทศเวียดนาม

นอกจากการเยี่ยมชมนวัตกรรมต่างๆ ผู้เข้าชมงานสามารถจับจองที่นั่งในงานสัมมนาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อมากกว่า 30 งานประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออัปเดตข่าวสารความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนกิจกรรมการจับคู่กับคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อการขยายธุรกิจ และการเยี่ยมชมพาวิลเลี่ยนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพาวิลเลี่ยนจากนานาประเทศ พาวิลเลี่ยนการปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกกัญชากัญชง ตลอดจนกิจกรรมการสาธิตโดรน เพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีอีกมากมาย” คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ายผฏิบัติการ วีเอ็นยูฯ กล่าว

คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ายผฏิบัติการ วีเอ็นยูฯ

ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การเกษตรเป็นมรดกของไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งชาวเกษตรกรรมและเกษตรกรเป็นดั่งท่อน้ำเลี้ยงของประเทศไทย งาน HORTI ASIA จะสามารถช่วยส่งเสริมในแง่ของการอัพเดทความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรที่แม่นยำ ความปลอดภัยของอาหาร และความยั่งยืนทางการเกษตรในประเทศไทยให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน”

ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์ นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวว่า “สวทช. ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี จีโนม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลูกพืชสวน ทาง สวทช. มีบริการตรวจจีโนมหลัก อยู่ทั้งหมด 3 รายการ คือ

1. Seed purity testing ที่ช่วยในการตรวจสอบชนิดพืชก่อนนำออกจำหน่าย และตรวจ DNA ของพืช ที่สามารถให้ผลตรวจได้ภายในสองวัน

2. การจัดลำดับ DNA ที่ใช้เทคโนโลยีการจัดลำดับทั้งแบบ long-read sequencing และ short-read sequencing.

3. เทคโนโลยี Genotyping-by-sequencing (GBS) เช่น reduced representation library (RRL) sequencing, targeted enrichment sequencing or amplicon sequencing) ในการศึกษา genetic variation ใน populations ของพืชเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศ”

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ไบโอเทค

คุณสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า “หลังจาก 3 ปีของการระบาดของโรคโควิท19 ที่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของใครหลายๆคน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นทางออกใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดแข็งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ การมีจุดท่องเที่ยวตลอดปี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรณ์ รวมถึง ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทยชั้นเลิศ กาแฟที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และอาหารต้นตำหรับหลากหลายชนิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ งานแสดงสินค้าอย่างHORTI ASIA ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรไทยต่อไป”

คุณสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

ในหัวข้อ ระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืน ถูกนำเสนอโดย Mr. Manuel Madani ผู้จัดการ บริษัท Priva South – East Asia (SEA) ได้กล่าวว่า “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่ระดับโลก โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สนใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเดียวกับการทำโรงเรือนอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เอง คือ อนาคตของธุรกิจเกษตรที่แท้จริง”

Mr. Manuel Madani ผู้จัดการ บริษัท Priva South – East Asia (SEA)

“กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งเน้น ในปีนี้ทางผู้จัดการได้จัด Thailand Smart Farming Pavilion เพื่อแสดงให้เห็นว่า การทำฟาร์มอัจฉริยะ ไม่ได้มีไว้สำหรับเกษตรกรรายใหญ่เท่านั้น แต่มีไว้สำหรับเกษตรกรรายย่อยด้วย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการสาธิตโดรนทางการเกษตรภายในงาน ทางผู้จัดงานต้องการหารือร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกันแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆ และแบ่งปันปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการมาเยี่ยมชมงานในปีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกภาคส่วน” Ms. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ สมาคมเกษตแห่งเยอรมัน สำนักงานประเทศไทย (DLG THAI)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ที่

https://online-register.org/ata/register/index.php?code=media325

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-asia.com | เข้าชมงานแบบหมู่คณะโทร. 02-1116611